Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik dan op 'Cookies toestaan'. Lees hier onze cookieverklaring.

Cookies toestaan Weigeren

What's next - regelingen voor leren en ontwikkelen

Ben je als mkb’er nog niet klaar met leren en ontwikkelen, heeft je onderneming een boost nodig rondom het stimuleren van een leercultuur of heb je extra financiële hulp nodig bij het realiseren van een project; hier vind je alle regelingen die mogelijk van toepassing zijn voor je onderneming. 

SLIM

 • Voor: Ondernemers die willen investeren in leren en ontwikkelen. 
 • Wat: De subsidie kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld opleidings- en ontwikkelplannen of voor ontwikkeladviezen voor werknemers. Er zijn meerdere aanvraagtijdvakken in 2023 en 2024. 

Sectorale Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) (2022-2025)

 • Voor: Deze regeling stimuleert werkenden om gezond hun pensioen te halen, ook degenen met zwaar werk. 
 • Wat: Bedrijven die maatregelen nemen om werkenden tot de AOW-leeftijd inzetbaar te houden en ouderen met een zwaar beroep de mogelijkheid geven eerder te stoppen kunnen deze subsidie aanvragen. Aanvraag vanaf 1 september 2023.

Subsidie praktijkleren

 • Voor: werkgevers die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden 
 • Wat: Tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding. Aanvraag vanaf 2 juni 2023.

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen

 • Voor: Werkgevers die willen investeren in de opleiding van hun werknemers 
 • Wat: Tegemoetkoming opleidingskosten of betaald verlof voor studiedagen voor werknemers. Voor sommige opleidingen hebben werkgevers via cao's afspraken gemaakt met Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). In dat geval vergoeden deze fondsen een deel van de kosten.

Tel mee met Taal

 • Voor: Werkgevers die scholing willen bieden aan laagtaalvaardige werknemers op het gebied van Nederlandse taal, rekenen of digitale vaardigheid
 • Wat: subsidie voor activiteiten die gericht zijn op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Aanvraag vanaf 1 januari 2024.

LLO-Katalysator

 • Voor: samenwerkingsverbanden publiek-privaat in de energie- en grondstoffentransitie die willen experimenteren met nieuwe leervormen en -mogelijkheden 
 • Wat: In 2023 start de LLO-Katalysator met een pilot gericht op om- en bijscholing van werknemers in de energie- en grondstoffen transitie. Keuze uit twee subsidies: Stimuleren van LLO-oplossingen voor transities (bouwsteen 2) en Professionaliseren van onderwijs- en kennisinstellingen voor LLO (bouwsteen 3). Aanvraagperiode: 1 april 2024 t/m 15 april 2024 en 30 september 2024 t/m 14 oktober 2024.

Expeditie regeling

 • Voor: publiek-private samenwerkingsverbanden die kennis op duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen willen door ontwikkelen en breder toepasbaar willen maken
 • Wat: Deze regeling, vanuit SZW, heeft als doel een maatschappelijke beweging te stimuleren waarin interventies, werkwijzen en methodieken op het gebied van duurzame inzetbaarheid en een leven lang ontwikkelen vaker, beter en sneller worden toegepast. Aanvragen kunnen worden ingediend door werkgevers- of werknemersorganisaties, een O&O fonds of een branchevereniging, in samenwerking met een onderzoeksinstelling. De tweede aanvraagtijdvak gaat open in het voorjaar van 2024. 

Instituut GAK - Gelijke kansen op de arbeidsmarkt

 • Voor: maatschappelijk betrokken ondernemers die zich willen inzetten voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
 • Wat: Instituut GAK ondersteunt organisaties die zich met hun maatschappelijke projecten inzetten om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt actief naar de arbeidsmarkt te leiden, hun arbeidsmogelijkheden te versterken en/of terugval in een uitkeringssituatie te voorkomen. Instituut Gak subsidieert projecten op basis van resultaatfinanciering. Dit houdt in dat de subsidie is gekoppeld aan de daadwerkelijk gerealiseerde resultaten. Subsidieaanvragen kunnen jaarrond ingediend worden. 

Subsidie en financieringswijzer

 • Op zoek naar andere subsidie en financieringsmogelijkheden? Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) biedt een handige zoekmachine aan met regelingen op maat.