Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik dan op 'Cookies toestaan'. Lees hier onze cookieverklaring.

Cookies toestaan Weigeren

In de toolbox voor organisaties vind je tools die je kunt inzetten om je ICT-organisatie meer gender inclusief te maken. Om de tool te kiezen die het beste bij je organisatie past kun je gebruik maken van een van de keuzetools.

Keuzehulp Beslisboom

Deze tool helpt bij het kiezen van de tool die het beste bij je situatie past. Dit gebeurt aan de hand van een aantal vragen en een beslisboom.

Keuzehulp Stappenplan genderinclusie

Werken aan het behouden van vrouwen en een genderinclusieve organisatie vraagt aandacht op een groot aantal punten. Hoe completer het geheel, hoe groter de kans op succes. In dit stappenplan geven we een overzicht van de stappen die u kunt zetten om te komen tot een geïntegreerde en complete aanpak.

Keuzehulp Overzicht tools organisaties

In deze tool vind je een overzicht van alle tools voor organisaties die in de toolbox zijn opgenomen.

Business Case genderdiversiteit

Meer genderdiversiteit in uw ICT-organisatie kan uw organisatie veel opleveren. Aan de andere kant zijn aan activiteiten om tot meer genderdiversiteit te komen ook kosten verbonden. Deze tool helpt u om te laten zien dat het investeren in genderdiversiteit loont.

Genderinclusief promotiemateriaal

Deze tool geeft tips voor het gender inclusief maken van promotiemateriaal. Genderinclusief promotiemateriaal is zo samengesteld dat het iedereen aanspreekt, dus niet alleen vrouwen of alleen mannen.

Genderinclusieve werving en selectie

Deze tool helpt bij het vormgeven van genderinclusieve werving en selectie. De tool is bestemd voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor HRM op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau.

Checklist genderinclusie medewerkers

Deze tool bevat vragen die gebruikt kunnen worden om het gesprek over genderinclusie te starten en om een indruk te krijgen van de maten waarin medewerkers genderinclusie ervaren. De tool is bedoeld voor leidinggevenden, trainers, vertrouwenspersonen en HR-verantwoordelijken.

Genderinclusie in beleid en management

Deze tool gaat over structurele genderinclusie in de organisatie en is vooral bestemd voor (strategisch) leiders die hiermee aan het werk willen (of al zijn), bijvoorbeeld als onderdeel van diversiteitsbeleid.

Genderinclusief Arbobeleid

In deze tool vind je ideeën die helpen om via Arbobeleid te werken aan genderinclusie. De tool is bruikbaar voor strategisch, tactisch en operationeel management en HRM’ers, eventueel in samenwerking met ondernemingsraad en andere personeelsleden met speciale taken rond HRM en/of Arbo.

Steunen van professioneel zelfvertrouwen

Deze tool is bestemd voor leidinggevenden en/of HR-verantwoordelijken op operationeel niveau. De tool is bedoeld hen om te helpen nadenken over de wijze waarop zij vrouwen willen steunen in het behouden of vergroten van professioneel zelfvertrouwen. Ook strategisch- en tactisch HRM’ers kunnen inspiratie opdoen uit deze tool.

Genderinclusieve functionerings- en beoordelingsgesprekken

Deze tool bevat tips voor iedereen die wel eens een gesprek voert over het functioneren van medewerkers of collega’s en daarin het thema genderinclusie wil opnemen. De tool kan worden ingezet bij formele functionerings- en beoordelingsgesprekken, maar ook bij bijvoorbeeld een teamoverleg of bij afronding van een scrumproject.

Vrouwennetwerk

Deze tool is bedoeld voor managers en HRM‘ers die willen weten hoe ze een vrouwennetwerk kunnen opzetten. Een vrouwennetwerk kan verschillende doelen dienen, zoals zorgen dat vrouwen zich meer thuis voelen binnen de organisatie, vrouwen ondersteunen bij hun professionele ontwikkeling, of geven van (beleids-)adviezen over genderinclusie.

Aanpak genderbias

Deze tool geeft tips voor het omgaan met genderbias. De tool bevat een korte beschrijving van gender bias in ICT, een overzicht van zaken waarmee rekening moet worden gehouden als het thema genderbias aan de orde is en specifieke aanbevelingen voor het voorkomen, beperken en/of afhandelen van genderbias.

Organiseren gendertraining

Deze tool is bedoeld voor leidinggevende en HRM-verantwoordelijken die het bewustzijn bij medewerkers over genderinclusie willen vergroten. Door een gendertraining worden medewerkers bewust gemaakt van de (vaak subtiele) wijze waarop onbewuste vooroordelen op basis van geslacht en gender een rol spelen binnen organisaties.

Genderinclusief exitgesprek

Deze tool geeft tips voor het voeren van een exitgesprek en hoe het thema gender daarin een plek kan krijgen. Als start voor een gesprek is een checklist opgenomen met vragen over de factoren waarvan uit onderzoek bekend is dat ze invloed hebben op het vertrek van vrouwen.

Meten genderinclusie organisatie

In deze tool worden drie manieren gepresenteerd om de stand van zaken ten aanzien van genderinclusie te meten. Ook wordt aangegeven hoe inzicht kan worden gekregen in de voortgang.