Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik dan op 'Cookies toestaan'. Lees hier onze cookieverklaring.

Cookies toestaan Weigeren

Labgroep Live

De 5 belangrijkste lessen van de Living Labs Sport en Bewegen

Op 14 april 2022 vindt voor de vijfde keer de Katapultdag plaats, dit jaar in de Fokker Terminal in Den Haag. In de ochtend komen we met betrokkenen van Living Labs Sport en Bewegen bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen. In de middag kun je de Katapultdag bijwonen.

Evenement: Labgroep live & Katapultdag
Doelgroep: ochtend G5 & G12 labs, partners van de labs, gemeenten, ministerie van VWS, aankomende labs.
Datum: 14 april 2022
Tijd: 10:00 – 11:45 uur

Doel van de dag:
Door het delen en verder uitwerken van de 5 belangrijkste lessen van de Living Labs Sport en Bewegen willen we een versnelling geven aan de doorontwikkeling/verduurzaming van de bestaande labs en nieuwe labs helpen een vliegende start te maken. De belangrijkste lessen worden na de sessie ook gebundeld en breed gedeeld.

Achtergrond Living Labs Sport en Bewegen:
Een living lab is een experimenteerruimte waarin de witte laboratoriumjas en proefpersonen zijn vervangen door ‘lokale vernieuwers’ die verbinden en burgers betrekken. De innovaties worden in de ‘echte wereld’ getest en verbeterd. Bijdragen aan meer sportparticipatie en een gezondere leefstijl zijn het doel voor de living labs.

Met co-creatie worden oplossingen bedacht, ontwikkeld en getest. Deze activiteiten vinden plaats in wijken, gemeenschappen, instellingen of organisaties waar de gebruiker woont, werkt, sport en/of beweegt.

Een living lab kan bestaan uit: overheid, kennisinstellingen, maatschappelijke partners en bedrijfsleven.

Programma: Bekijk hier het programma van de Katapultdag
Specifiek onderdeel: Labgroep live

De afgelopen jaren hebben de Living Labs ervaring opgedaan met hun experimentele aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Tijdens de sessie wordt uitgeweid hoe de Living Lab aanpakt eruit kan zien. Daarnaast voeren we met elkaar het gesprek wat de belangrijkste lessen zijn in de lab-aanpak en wat hier do’s en don’ts bij zijn.

Ben jij benieuwd hoe een Living Lab voor jou kan werken of heb je ervaring met deze aanpak en wil je uitwisselen met andere ervaringsdeskundigen? Meld je dan hieronder aan.

Wat is Katapult?
Katapult is een netwerk van meer dan 450 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden en groeit continu. Doelstelling is om de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en maatschappij te verbeteren. We geloven hierbij in de kracht van het netwerk: door kennis en ervaringen uit te wisselen kom je verder. De samenwerkingsverbanden zorgen er bijvoorbeeld voor dat professionals uit het bedrijfsleven lessen in het onderwijs verzorgen. Of dat studenten die tijdens hun opleiding onderzoek doen binnen een Living Lab. Er participeren inmiddels 124.000 studenten, 12.000 bedrijven en 8.000 docenten in deze samenwerkingsverbanden, ook wel Centres of expertise, Centra voor innovatief vakmanschap en andere vormen van samenwerking in het beroepsonderwijs.

Katapult versterkt de Living Labs Sport en Bewegen met kennisdeling en netwerkvorming. De labs zijn een initiatief van Sportinnovator en ZonMw.


 


Naam*

Achternaam*

Naam Organisatie*

E-mailadres*

Betrokken bij Living Lab (indien van toepassing)