Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik dan op 'Cookies toestaan'. Lees hier onze cookieverklaring.

Cookies toestaan Weigeren

Bouwblok werving en instroom

#Onderwijs en werving

Voor een goede aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs is het belangrijk dat de inhoud van het curriculum up to date is en aansluit op de wensen van de werkgevers. Door samen met het werkveld de inhoud van het onderwijs te ontwikkelen en te vernieuwen, zorg je voor een vraaggestuurd aanbod. Het bevorderen van een doorlopende leerlijnen, docentprofessionalisering en hybride docenten zijn ook belangrijke ingrediënten voor dit bouwblok.

Waar gaat het  om

 • Voldoende instroom is nodig om de tekorten aan personeel aan te pakken
 • Jongeren beschikken vaak niet over een duidelijk of realistisch beeld van de beschikbare opleidingen, de inhoud ervan en de bijbehorende beroepen
 • Adresseren van mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt

Wat gebeurt er  dan

 • Promotie en Voorlichting: Organiseren van open dagen, voorlichtingsavonden en meeloopdagen om potentiële studenten of medewerkers te informeren over de opleiding of de onderwijsinstelling
 • Opzetten van instroombevorderende programma’s. activiteiten gericht op enthousiasmeren van studenten
 • Beroepenoriëntatie: het aanbieden van programma's en workshops waarbij studenten kennis kunnen maken met verschillende beroepen binnen en buiten het onderwijs, zodat ze een beter beeld krijgen van hun toekomstmogelijkheden en ambities
 • Activiteiten gericht op het terugdringen van uitstroom zodat er meer studenten de eindstreep halen
 • Zijinstroomprogramma's: initiëren van speciale trajecten om professionals uit sectoren met een overschot te begeleiden naar sectoren waar een tekort is

Wat voor een soort partner-bijdrage vraagt dit

 • Directe bijdrage bedrijven: bv. gastlessen, deelname aan wervingscampagnes, verzorgen van excursies en bedrijfsbezoeken, aanbieden van snuffelstages  en andere beroepsoriëntatie activiteiten, deelname aan zijinstroomprogramma 
 • Indirecte bijdrage bedrijven: deelname van bedrijven en instellingen in bijv. adviesraden, stuurgroepen en klankbordgroepen

Wat zijn globaal de

afspraken waar je aan moet denken

 • Bijdragen van de bedrijven/instellingen zijn voornamelijk in-kind (deelname werkgroepen, gastdocenten, bedrijfsbezoeken, wervingsactiviteiten (bv aanwezig zijn op opendagen van scholen), beroepenoriëntatie (bv snuffelstages aanbieden)
 • Voor zijinstroomprogramma’s is het belangrijk dat bedrijven bereid zij om ook banengaranties te bieden en mentor/coaching op de werkvloer (vraagt om een andersoortige begeleiding van nieuwe medewerkers die net van school komen)
 • Voor de school betekent het vrij roosteren van docenten voor instroom- en wervingsactiviteiten
 • Voor bedrijven betekent dit dat medewerkers voldoende tijd krijgen voor het deelnemen aan de instroom- en wervingsactiviteiten

Interessante links

Ook interessant