Ab van der Touw

Voorzitter Platform Talent voor Technologie, voorzitter RvC TenneT, voorzitter commissie Van der Touw