Stappenplan voor contextrijke infrastructuur

Om te komen tot een goed functionerende contextrijke infrastructuur zijn de volgende stappen van belang:

1. Inventarisatie
Breng je startpositie in kaart. Wat heb je al (bedrijven, fieldlabs, campussen en mensen)? Dat is vaak meer dan je denkt. Onderzoek welke andere vergelijkbare of concurrerende initiatieven er al zijn, waarmee je kunt samenwerken cq waar je je van dient te onderscheiden.

2. Vraagarticulatie
Definieer je ambities en doelen. Wat zijn de behoeften van de huidige en potentiële partners binnen de pps? Waar zijn de behoeften van de (potentiële) partners strijdig en hoe ga je daarmee om? Besef dat hét bedrijf niet bestaat en maak duidelijk onderscheid in de verschillende type bedrijven binnen je beoogde ecosysteem. Een groot bedrijf heeft bijvoorbeeld wel het geld om zelf een infrastructuur op te bouwen, terwijl een mkb bedrijf dat niet heeft. De uitkomst van de vraagarticulatie is een gezamenlijke visie en strategie met heldere doelen.

3. Inspiratie
In deze stap kom je met een concreet plan van aanpak hoe je de strategie en visie gaat vormgeven. Als partners dien je een aantal keuzes te maken (zie het profiel voor het in kaart brengen van de contextrijke infrastructuur). Vind niet het wiel opnieuw uit, maar leer van andere pps-en. Wat kan je hergebruiken? Wat zijn de lessons learned? Wees realistisch en kijk wat op korte termijn mogelijk is en welke zaken meer tijd vragen. Het bouwen van een centrale fysieke campus vraagt een lange adem en grote investeringen maar in de tussentijd kan je al wel aan de slag gaan met bestaande faciliteiten van de partners (gedistribueerd netwerk). Er is vaak veel meer te halen uit de bestaande infrastructuur.

4. Actie en onderhouden
Kom in actie. Denk daarbij zowel aan de hardware (stenen en materiaal) als aan de software (de mensen). Een infrastructuur moet up-to-date blijven, dus het is belangrijk dat je een duidelijk beeld hebt van hoe de infrastructuur te onderhouden (inclusief de middelen die daarvoor nodig zijn). Wat is je business model voor de verduurzaming (verhuren van ruimtes, betalingen voor diensten zoals gebruik van de faciliteiten, projecten, opleidingen, etc.)? Bedrijven kunnen op vele manieren bijdragen aan een contextrijke infrastructuur: cash, in-kind (machines, mensen, materiaal), apparatuur in bruikleen aanbieden, beschikbaar stellen van eigen faciliteiten etc.


Tips & Tricks

 • Definieer heldere ambities en doelen
  Ambities en doelen geven richting. Zorg ervoor dat deze ambities door alle partners ook worden onderschreven.
 • Zorg voor de juiste partners aan boord 
  Wil je onderzoeken en innoveren, dan is hbo/wo gewenst. Mkb kan veel in-kind financieren, maar voor cash zijn grote bedrijven en overheden nodig.
 • Bepaal je uniekheid
  Wat voegt de nieuwe infrastructuur toe aan wat er al is? Het gaat om de meerwaarde. Bepaal hoe je je wilt positioneren ten opzichte van de bestaande infrastructuur.
 • Breng je startpositie in kaart
  Weet je wat je al hebt en wat nog ontbreekt?. Vaak wordt onderschat hoeveel contextrijke infrastructuur er al beschikbaar is.
 • Ontwikkel stap voor stap
  Het is een ontwikkelproces met verschillende fasen. Geleidelijk groeien zorgt voor stabiliteit. Wat je opbouwt moet ook onderhouden kunnen worden!
 • Investeer niet alleen in stenen maar ook in mensen
  Spendeer niet al het geld aan stenen en materiaal, maar zorg dat er geld is voor mensen die de infrastructuur tot leven kunnen brengen.
 • Zorg voor een goede governancestructuur 
  Maak heldere afspraken over de rolverdeling, zeggenschap en financiering tussen de stakeholders. Wees voldoende flexibel om nieuwe partijen toe te kunnen laten.
 • Schakel op schakelen 
  Een flexibel ontwerpplan anticipeert op kansen en biedt ruimte voor innovatie en opschalen.