Leren rond leervragen: Bijscholing

In de tweede route staat niet het oplossen van een innovatievraag centraal (met het leren als afgeleide functie zonder vooraf gedefinieerde leeruitkomsten), maar het leren zelf. Het kan dan gaan om het upgraden van kennis en skills naar een specifiek niveau (bijscholing).


Leven lang ontwikkelen in de metrolijn (bijscholing)

Wat is het?
Een methode om mkb-bedrijven op weg te helpen met digitalisering of een andere transitie door kennis en skills ontwikkeling op laagdrempelige wijze. In bijzonder geschikt om (mkb)-bedrijven te activeren en toe te leiden naar reguliere opleidingsinstrumenten of innovatieplaatsen.

Voor wie is het?
Voor (mkb) bedrijven, ondernemers en werknemers (MBO opgeleid) die baat en behoefte hebben aan (extra) navigatie-instrumenten om zichzelf en hun bedrijf duurzaam te ontwikkelen in b.v. digitalisering. Bedrijven waarbij doorgaans een leercultuur nog moet worden ontwikkeld. In bijzonder voor die ondernemer en zijn medewerkers, die wel wil starten met bijvoorbeeld de digitale transitie maar niet weet waar te beginnen of waar de beste kansen voor zijn bedrijf liggen.

Wat is het doel?
Mkb (bedrijven) op zo laagdrempelige wijze mogelijk helpen met transitieopgaven zoals digitalisering door kennis en skills ontwikkeling op een dusdanig niveau dat zij afgewogen strategische keuzes kunnen maken voor een vervolgtraject. Een vervolgtraject kan bestaan uit een reguliere opleiding of cursus of innovatieproject bij een regionale innovatieplaats.

Wat gebeurt er?
Via z.g.n. metrolijn trajecten gericht op de ondernemer of zijn medewerkers wordt gewerkt aan kennis en skills ontwikkeling in z.g.n. nanomodules van niet meer dan 4 uur die twee tot driewekelijks worden aangeboden. Het geheel aan metrolijn trajecten voor een bepaalde sector vormt de metrokaart die een pps kan voeren. Bedrijven werken in peer-groepen aan kennisontwikkeling op een bepaald onderwerp tot het niveau waarbij zij afgewogen keuzes kunnen maken om deze (technologie) breder te gaan inzetten in het bedrijf. Metrolijn is maatwerk en de omvang hangt af vanaf welk aantal het rendabel is om een lijn te draaien, typisch tussen de 8-20 deelnemers per lijn.

Randvoorwaarden/ wat heb je in ieder geval nodig/ wat moet je op orde hebben?

  • De mogelijkheid om vraag (van MKB ondernemingen) en aanbod (opleiders en innovatielabs) bij elkaar te brengen, doorgaans publiek-private structuur.
  • Een (potentieel) netwerk van mkb ondernemers en/of de juiste personen en organisaties om deze te bereiken.
  • Een duidelijke focus e.g. digitale transitie, koplopende bedrijven en opleidingspartners om de inhoud en vervolg te kunnen geven aan de metrolijnen. Optioneel zijn regionale innovatieplaatsen waar ondernemers een innovatietraject n.a.v. een metrolijn kunnen doorlopen.
  • Werk samen met je koplopende bedrijven aan duidelijke skillsprofielen als vertrekpunt: als je niet weet waar je naartoe wil is het lastig navigeren. De skillsprofielen bevatten sets van skills (kennis en vaardigheden) die nodig zijn voor een digitale transitie, bijvoorbeeld transitie naar Smart Maintenance in de maakindustrie.
  • Flexibel en echt modulair ingericht onderwijs of partners die dit kunnen ontwikkelen. Nanomodules, zijn laagdrempelige en kleine (typisch van een dagdeel) onderwijseenheden om (basis)skills te ontwikkelen. Een nanomodule kan bestaan uit een activiteit, opdracht, (online) bijeenkomst of e-learning. Onderwijs volgens nanomodules is echt modulair, de module staan los van elkaar en zijn onafhankelijk te volgen. De ene module is dus niet voorwaardelijk om een andere te kunnen volgen. Wel kunnen (basis)skills nodig zijn om een module te volgen. Dit laagdrempelige karakter maakt nanomodules zeer geschikt om flexibel naar behoefte van de medewerker te ontwikkelen en/of als ‘teaser’ naar verdiepende vervolgmodules en cursussen.
  • Voorkeur mogelijkheid tot certificering. Een nanomodule is bijvoorbeeld te certificeren door middel van een openbadge of edubadge. Combinaties van nanomodules kunnen leiden tot een  mbo (deel)certificaten en/of vendor of branche certificering.

Meer weten?

Smart Makers Academy of neem contact op met Tim van der Voord.

 

Stimuleren leercultuur via train the trainer (bijscholing)
Werkenden besteden in de praktijk veel meer tijd aan informeel leren dan aan leren via opleidingen en trainingen. Toch worden relatief weinig activiteiten ondernomen om informeel leren te stimuleren. De inzet van werkplekcoaches en job coaches is een van de manieren  om het informeel leren in organisaties te versterken. Door vakspecialisten toe te rusten met trainers- en coachende vaardigheden worden zij veel effectiever in het instrueren en begeleiden van hun (nieuwe) collega’s.

Een pps heeft een mooie inhoudelijke ingang bij deze vakspecialisten en kan vandaaruit ook op andere fronten aan hun professionele ontwikkeling bijdragen.

Voorbeeld:  MKB!dee netwerk oplossing collega's trainen

Een opleidingsmethode om leren op de werkvloer te stimuleren en ervaren werknemers te leren hoe zij minder ervaren collega’s opleiden en coachen. De ervaren medewerkers of leidinggevenden leren soft skills als motiveren, gesprekken voeren en samenwerken. Tijdens ontwikkelgesprekken en intervisiesessies wisselen zij ervaringen uit en leren van elkaar. Vervolgens leiden de ervaren medewerkers hun minder ervaren collega’s op tijdens het werk.  
 

Opleidingsbeleid (bijscholing)
Pps'en kunnen mkb-bedrijven helpen bij het opstellen en uitvoeren van een opleidingsplan gerelateerd aan het thema en de skills die binnen het domein van de pps vallen. Voor veel pps-en is dit waarschijnlijk nieuw gebied en komen er allerlei nieuwe activiteiten bij kijken zoals assessment bij medewerkers, scholingsbehoeften vertalen in een opleidingsplan, leercultuurscan uitvoeren etc. De HR-functie van mkb-bedrijven is evenwel vaak zeer beperkt dus hier liggen zeker kansen, zeker als hiervoor de samenwerking met andere regionale partijen in de arbeidsmarktdienstverlening worden opgezocht.

Voorbeeld: Mind the gap!

Veel technische bedrijven hebben een grote behoefte aan specifieke technologische skills. Kant-en-klare trainingen en cursussen zijn echter lastig te vinden. Opleiders hebben maar beperkt zicht op de uiteenlopende behoeften van bedrijven en kunnen niet altijd in bedrijfsspecifieke kennis voorzien. Met slimme oplossingen kunnen bedrijven echter zélf de regie pakken. Dat is precies wat het samenwerkingsverband van Tetrix Techniekopleidingen, Parbleuinnovatieadvies, Damen Shipyards en Demaco Cryogenics beoogt.