Leer bouwen aan een regionaal skillsecosysteem

Biedt een skillsecosysteem mogelijkheden om als scharnier te functioneren tussen de programma's van het Nationaal Groeifonds Opschaling pps en de LLO-KatalysatorCase Skills4Life

Enig idee wat een skillsecosysteem is? Een regionale publiek private samenwerking waarin we in Noord-Nederland in gezamenlijkheid de maatschappelijke uitdagingen in de zorg, groene transitie in water, chemie en food en Slimme Circulaire Maakindustrie organiseren en oppakken. In het eerste deel van de workshop wordt eerst kort ingegaan op de achtergrond van een skillsecosysteem en toegelicht aan de hand van de casus: pps Skills4Life – Slimme Circulaire Maakindustrie Noord-Nederland.

In het interactieve tweede deel gaan de deelnemers in groepjes aan de slag om vragen (prompts) te definiëren waar zij graag een antwoord op willen hebben om uiteindelijk een eigen skillsecosysteem te kunnen vormgeven. Aan de hand van de opbrengst van de sessie kan vervolgens een chatbot een DIY-handleiding opstellen om een skillsecosysteem te bouwen.

Aan het eind van de sessie weet je wat een skillsecosysteem is en hoe je daar zelf mee aan de slag kunt. 

Met bijdragen van: 
Wilbert van den Eijnde – Associate Lector Smart Sustainable Manufacturing – Programmamanager Skills4lifeNHL Stenden
Jan Nap – Zelfstandig Adviseur – JNAdvies2
Annemarie Knottnerus – Uitvoeringsbureau LLO-Katalysator
Carin Zuidema- Aanjaagteam LLO-Katalysator

Doelgroep:
Pps'en,beleidsmedewerkers, docenten en bedrijfsleven

Type sessie:
Het kan dus wel

Kijk/leestip:
https://www.mkbdigitalworkspace.nl/cases