Een Digitale Werkplaats is een lokale plek waar ondernemers terecht kunnen voor oplossingen op het gebied van online sales en marketing, het benutten van data en/of automatisering. Ze krijgen praktische adviezen van studenten uit het mbo, hbo of wo.

#Innovatie beroepspraktijk #Mkb #Infrastructuur #Netwerkvorming

Een Digitale Werkplaats is een lokale plek waar ondernemers, studenten, docenten elkaar ontmoeten. Ondernemers kunnen hier terecht voor oplossingen op het gebied van online sales en marketing, het benutten van data en/of automatisering. Ze krijgen praktische adviezen van studenten uit het hbo, WO of het mbo, van docenten en experts. 

Pps: Digitale werkplaats (algemeen)
Regeling: Versnelling Digitalisering mkb
Opleiding: IT gerelateerde opleidingen
Opleidingsinstituut Door heel Nederland
Contactpersoon Daniël Bischoff van Heemskerck d.bischoff@ptvt.nl

Ingrediënten

Onderwijsinstellingen (ROC, hbo, wo), intermediair (Rabobank, ondernemersverenigingen), ICT-expertbedrijven, lokale en regionale overheden. 

Rol bedrijfsleven

Het aanleveren van opdrachten, stageplekken en of andere producten waarmee opleidingen en zij zelf een stap verder komen. 

Spicyness

Bereidingswijze

  • Maak voorafgaand van de start gebruik van de “starterskit” van Katapult waarmee bijvoorbeeld een stakeholdersanalyse, waarde-creatiemodel en rollen binnen het team duidelijk gemaakt kunnen worden. (zie link onderaan het recept) 
  • Plan samen met de samenwerkingspartners diverse ontwerpsessies & stel een subsidieschrijver aan. 
  • Nadat de opzet voor “de werkplaats” is gemaakt kunnen de eerste aanvragen vanuit het bedrijfsleven bij de digitale werkplaats binnen komen. Het moet dienen als een loket; een vraagbalk voor het mkb en verbinder naar het onderwijs. 
  • Bij de digitale werkplaats werken diverse mkb-accountmanagers en onderwijs coördinatoren.  
  • Dit team zorgt dat de diverse opleidingen en niveaus aansluiten bij de uiteenlopende vragen vanuit het mkb. Zij maken ook de opdrachten voor het onderwijs, denk aan; sprints, hackathons, masterclasses of ander aanbod op het gebied van online sales & marketing, data en/of (kantoor)automatisering. Maar ook keuzedelen, minoren, stageopdrachten of curriculum waar studenten vrijheid krijgen om aan de slag te gaan met een echte opdracht uit het bedrijfsleven.
  • De studenten werken in groepjes van 2 tot 3 studenten aan een bepaalde opdracht en dit duurt ongeveer tussen de 6 tot 10 weken. 
  • De studenten komen van verschillende opleidingsinstituten zoals een universiteit, hogeschool en ROC. 
  • De scholen faciliteren de docenten, gebouw en onderwijs. Ook kan de Subsidie Digitale Werkplaats hiervoor worden ingezet om bijvoorbeeld het mkb aan te trekken.  
  • Een Rabobank, ondernemersverenigingen of andere intermediairs die veel contact met mkb’ers hebben een belangrijke rol in het werven van opdrachten/mkb’ers. 
  • Lokale en regionale overheden helpen met aanjagen en verbinden. 


Wat ik je nog wil zeggen 

Kijk hier voor nog meer tips en ideeën.

Trackrecord 

Bekijk hier de infopraphic Digitale Werkplaatsen in cijfers.