Stappenplan voor het opschalen van een RIF

Wil je een vervolg geven aan je bestaande publiek-private samenwerking (pps)? Dat kan! 

Met de huidige RIF-regeling kunnen bestaande pps'en worden verbreed of verdiept. Voorwaarde is dat je dan meer crebo’s en studenten bereikt dan je nu doet, en extra inzet op maatschappelijke thema’s, als klimaat- en energietransitie, woningbouw, toekomstbestendige arbeidsmarkt in de zorg, kansengelijkheid (onderwijs, kinderopvang), veiligheid en digitale transitie. Dat doe je met: 
•    innovatie in de beroepspraktijk, 
•    professionalisering van docenten,
•    praktijkgericht onderzoek,
•    leven lang ontwikkelen. 

Deze infographic licht kort en bondig toe wat opschalen en verduurzamen inhoudt. Houd je van meer toelichting? Lees dan deze versie

1

Mobiliseren van de pps

Opschalen binnen het RIF betekent dat minimaal 50% van de bestaande partners achter de opschalingsambities staan. Dat betekent dat ten minste 50% van het bestaande netwerk deelneemt in het opschalingsplan. Uitbreiding van de focus, de proposities en het portfolio van de pps vraagt uiteraard – zowel voor bestaande als nieuwe doelgroepen - om nieuwe partners.

Hulpdocument:

2

Plan maken en indienen

3

Beoordeling plan

4

Starten

5

Ontwikkelen

6

Verduurzamen

Ook interessant