Digitale werkplaatsen

Wat is het? 
Digitale Werkplaatsen zijn opgericht door het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, onderwijsinstellingen, lokale overheden en bedrijfsleven. Als mkb-ondernemer word je hier door studenten uit het hbo, mbo of wo, docenten en experts op maat geholpen met digitaliseren. Denk daarbij aan online sales & marketing, data en automatisering; van je website op orde krijgen tot het gebruiken van data om je
bedrijfsprocessen beter in te richten. Zo kan je als ondernemer je productiviteit en winst verhogen, of je bedrijf toekomstbestendig maken.

Wat is de werkwijze?
Studenten van mbo, hbo en wo nemen deel vanuit hun reguliere onderwijs en helpen ondernemers in projecten die soms een aantal dagen en soms 10 of 20 weken duren. Daarnaast verzorgen Digitale Werkplaatsen vaak Webinars en masterclasses voor ondernemers. Digitale Werkplaatsen zijn publiek-private samenwerkingen bestaand uit vier belangrijke stakeholders:

(Beroeps)onderwijs

 • Levert een bijdrage bestaand uit de tijd en expertise van studenten en begeleidende docenten.
 • Krijgt echte cases en opdrachtgevers als invulling voor hybride onderwijs.

Regionale overheden

 • Ondersteunen in de financiering en positionering.
 • Ondersteunen met de werkplaats het lokale, brede mkb in de regio, en stimuleren de verbinding met dit mkb en het onderwijs.

Intermediairs

 • Zoals de Rabobank en plaatselijke ondernemersverenigingen, zorgen voor de binding met het lokale mkb.
 • Kunnen zo hun leden/klanten ondersteuning bieden.

Digitale experts

 • Leveren een bijdrage door experts en docenten te begeleiden en zo de kwaliteit van de opdrachten te borgen.
 • Krijgen toegang tot het talent van de toekomst.

Voor wie?
Digitale werkplaatsen zijn er voor alle mkb’ers maar in de praktijk nemen voornamelijk het micro- (2-10 fte) en het kleine mkb (10-50 fte) deel.

Wat kost het?
Het matchen van een groot aantal kleine mkb bedrijven aan studenten van meerdere onderwijsinstellingen is redelijk arbeidsintensief en vereist een team dat wat tijd per week kan besteden aan de Werkplaats. Een fysieke locatie of hardware/software zijn absoluut geen vereiste, dus de kosten zijn voornamelijk afhankelijk van de personeels-/inhuurkosten. Uiteindelijk hangen de kosten van een Digitale Werkplaats samen met de scope (aantal ondernemers en studenten) van de pps.

Randvoorwaarden en succesfactoren

 • Draagvlak op meerdere niveaus in het onderwijs. Om een Digitale Werkplaats te laten slagen zullen bestuurders tot en met docenten het belang van de samenwerking met klein mkb moeten ondersteunen. Probeer in de opstart zoveel mogelijk het onderwijs tot dienst te zijn, in plaats van een extra last.
 • Klein mkb heeft erg concreet aanbod nodig. Ontwikkel een menukaart vanuit het aanwezige aanbod in het onderwijs dat het heel duidelijk maakt voor de ondernemer waar hij/zij op inschrijft. Zo voorkom je dat je vragen krijgt die niet (tijdig) goed te matchen zijn, en daarmee wrijving tussen mkb en onderwijs.
 • Hét mkb bestaat niet. Specificeer je aanbod en communicatie op specifieke doelgroepen binnen het mkb, denk daarbij aan bedrijfsgrootte, sector en geografische ligging.
 • Zorg dat je niet of het mkb, of het onderwijs belangrijker dan de ander maakt. Probeer en de mkb’ers en de studenten/docenten als klant te zien waarvoor je waarde moet leveren.
 • Zorg voor een dedicated team dat genoeg tijd in de week heeft om de Digitale Werkplaats draaiende te krijgen.


Voorbeeld van een Digitale Werkplaats
Er zijn momenteel 20 Digitale Werkplaatsen verspreid door het land. De meeste zijn opgericht met behulp van een nu gesloten regeling van RVO en het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat.

Klik hier voor een overzicht van de Digitale Werkplaatsen. Voor goede voorbeelden, beeldmateriaal en ontwikkelde tools en handvatten klik hier.