IntroductieTool: Dit verwachten mkb’ers van een ppsTipsUit de praktijkMasterclassOok interessant

Waar zitten de behoeften van het mkb?

Mkb’ers stappen vooral in een publiek-private samenwerking omdat ze toegang willen tot de instroom van nieuw personeel, zo blijkt uit de interviews voor deze toolkit. Een kwantitatieve impactanalyse uit 2019 (met ongeveer 80% respondenten uit het mkb) vertoont globaal hetzelfde beeld.

Tool: Dit verwachten mkb’ers van een pps

(van vaak naar minder vaak genoemd)

 1. Toegang tot nieuw talent 
  De vraag en motivatie van mkb heeft altijd te maken met toegang tot (jong) talent. (NexTechnician). Ook bij pps’en die gericht zijn op innovatie, noemen mkb’ers dit aspect als meerwaarde.
 2. Innovatie
  Denk aan R&D, (lab)onderzoek en technische vraagstukken. (CHILL)
 3. Toegang tot nieuwe kennis en netwerken 
  Ook als ze geen concrete vraag hebben, vinden mkb’ers het interessant om met nieuwe ontwikkelingen, kennis en mensen in aanraking te komen. “De grootste meerwaarde van pps zit misschien wel in het bieden van een kennisplatform waar je als bedrijf zomaar bij kunt aansluiten zonder dat je je per se direct voor langere tijd hoeft te verbinden of veel hoeft te investeren” (EnTranCe).
 4. Leven lang ontwikkelen
  Denk aan omscholing, behoud en ontwikkeling van personeel. (CIVIL)
 5. Invloed op het onderwijscurriculum 
  Dit is voor mkb’ers nooit de hoofdzaak, maar ze stippen het wel aan. Zo heeft TechforFuture zogeheten "programpartners": bedrijven met wie een wat langerlopende relatie bestaat en die ook het onderwijs van de hogeschool mee willen vormgeven. Bij Smart Welding Factory ontstond die behoefte gaandeweg: “Gaandeweg kwamen we tot de conclusie dat er ook beter opgeleid moet worden in het mbo, hbo en zelfs op universitair niveau. Dat zijn we gaan organiseren in een fieldlab.”
 6. Loket 
  Van een andere orde, maar regelmatig genoemd, is het feit dat een pps mkb’ers binnen onderwijsinstellingen de weg kan wijzen. “Wij zijn een contactpunt in een woud van mogelijkheden.” (Make IT Work). 

Tips

 • Profiteer van het feit dat de directe toegang tot nieuw talent vrijwel altijd een motivatie is. Licht succesvolle voorbeelden van studenten die via pps bij een bedrijf terechtgekomen zijn eruit. “Mkb’ers willen voldoende instroom van nieuwe technici, ze willen het onderwijs leren kennen, maar ze hebben óók innovatie- en consultancyvragen.” (Tech4Food)
 • Het is voor mkb’ers vaak moeilijk zelf een concreet vraagstuk te formuleren. Help de ondernemer de vraag achter de vraag te achterhalen en bied bijvoorbeeld drie keuze-opties. “Het allerbelangrijkste is om concrete zaken te ontwikkelen waar je bedrijven mee helpt. Zorg dat de werkvloer er iets aan heeft. Onze projecten duren vaak maar drie maanden tot een half jaar, al vinden ze wel plaats binnen een groter geheel.” (Smart Welding Factory)
 • Organiseer bijeenkomsten waar mkb’ers toegang krijgen tot nieuwe kennis en een nieuw netwerk. “Zorg dat ze kunnen toetreden zonder dat ze direct een vraag hebben, per se iets moeten, of geld moeten meebrengen.” (EnTranCe) Vaak zijn dat prima opstapjes naar een concrete opdracht voor de pps. 
 • Invloed op het onderwijscurriculum is een mooie manier om trouwe relaties te belonen en te erkennen. Een andere manier is het aanbieden van hybride docentschap of gastlessen. “Voor een mkb’er is het belangrijk dat iemand dit regelt. Als je acht man hebt lopen en je moet je klanten bedienen, dan heb je daar geen tijd voor. Maar je wilt wel een stem hebben, mee kunnen bouwen, je ideeën kwijt kunnen.” (Expertisecentrum precisietechniek)
 • Ga na of jouw pps al een loketfunctie vervult en of je dat nog beter zou kunnen doen. “Normaal moeten mkb’ers met hun probleem – hoe vinden we goed opgeleide medewerkers? – van loket naar loket. In een pps bundel je informatie, kun je veel vragen beantwoorden en bied je producten die daarbij aansluiten.” (NexTechnician)

Uit de praktijk

Mkb’ers zijn druk met het bedienen van hun klanten. Houd daar rekening mee in je aanbod, zegt Arjan van Wijngaarden van het Expertisecentrum precisietechniek. “Voor een mkb’er is het belangrijk dat er een goed loket is, dat iemand voor hem gaat lopen en de dingen regelt. Tegelijk wil die mkb’er wel een stem hebben, mee kunnen bouwen, ideeën kwijt kunnen. Als pps zoek je dus de balans: ontlasten én zinvol belasten. Het tempo mag best hoog liggen. Wat mkb’ers in een week voor elkaar krijgen, duurt in het onderwijs drie maanden. Aan de andere kant missen mkb-bedrijven weer een leercultuur. Zij leven bij de dag. Het belangrijkste is dat je samen de regie pakt: als je wilt dat iets wordt gedaan, doe het dan! Maar je hoeft niet alles opnieuw te verzinnen. Vaak is het aanbod er al en is het een kwestie van slim verbinden.”

Hier lees je meer over de aanpak van het Expertisecentrum precisietechniek.

Masterclass

 • In deze masterclass over samenwerken neemt expert Danielle Stolk jou mee en geeft aan hoe je bedrijven van modus kunt veranderen: van nee naar mee!

Ook interessant