Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik dan op 'Cookies toestaan'. Lees hier onze cookieverklaring.

Cookies toestaan Weigeren

Bouwblok netwerkvorming (ecosystem building)

#Netwerkvorming

Pps'en kunnen helpen bij het bouwen, versterken en uitbouwen van ecosystemen. Een ecosysteem is een dynamische groep van grotendeel onafhankelijke (economische) spelers (bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en andere relevante maatschappelijke stakeholders) die samenwerken in de keten om coherente en geïntegreerde oplossingen aan te bieden rondom een grote (regionale) maatschappelijke uitdaging zoals die voor het klimaat & de energietransitie. De pps zorgt ervoor dat de juiste partners samen komen en co-creëren. De pps vervult een schakel/makel rol en is een katalysator. De pps kan binnen dit ecosysteem de orkestrerende rol vervullen. Activiteiten die passen binnen dit bouwblok zijn bijv. het initiëren van netwerkevenementen, kennissessies en/of bieden van een (online) platform voor het delen van informatie en soms ook personeel (bv. het vormen van arbeidspools tbv. uitwisseling van tekorten en overschotten van personeel). De pps heeft hierin vaak ook een agenderende rol, waar het gaat om landelijke/ bredere maatschappelijke uitdagingen. Vaak komt de waarde en aantrekkingskracht van het netwerk ook tot uiting in de profilering van de regio, of op een fysieke locatie. Accountmanagement (voor het onderhouden en verbinden van de relaties in het netwerk) is een essentiële functie van de pps. Deze bouwsteen kan ook gezien worden als de connector tussen de andere zeven bouwstenen. Een overzicht van relevante pps'en voor de MMIP’s voor Energietransitie & Duurzaamheid is beschikbaar.

Waar gaat het  om

De activiteiten zijn gericht op verbinden van de partners en het uitbreiden van het ecosysteem/netwerk met nieuwe partners. De pps fungeert als loket die partners onderling met elkaar verbindt t.a.v. opleidingen (initieel en post-initieel), LLO, infrastructuur en (innovatie)projecten. Een andere taak is het verbeteren en vergroten van de bekendheid en het imago van branches, opleidingen en beroepen (marketingfunctie). Ook disseminatie van kennis en ervaringen tussen de partners onderling behoort tot het takenpakket

Wat gebeurt er  dan

 • Het vinden en verbinden van relevante partners op het gebied van innoveren, leren en werken
 • Community building: ervoor zorgen dat de partners de meerwaarde /synergie zien van co-creëren binnen het ecosysteem
 • Zorgdragen voor kennisdisseminatie tussen de leden van de community
 • Het samenbrengen van vraag en aanbod (op het gebied van onderwijs/LLO maar ook voor praktijkgericht onderzoek) 
 • Het verbinden van de onderwijsketen (doorlopende leerlijnen), maar ook waardeketens binnen sectoren
 • Bevorderen van multidisciplinaire en multisectorale samenwerking. Aanspreekpunt/trekker voor projecten waarbij bv meerdere lectoraten en onderwijsinstellingen betrokken zijn
 • Activiteiten gericht op instroombevordering, promoten van beroep/sector/techniek

Wat voor een soort partner-bijdrage vraagt dit

 • De organisatie/personen die binnen de pps deze netwerkfunctie op zich nemen zijn personen die (h)erkend worden door de verschillende partijen (onderwijs, bedrijven, overheid) binnen de pps en hebben ervaring/kennis van zowel onderwijs als werkveld. Soms wordt ervoor gekozen om de pps te positioneren tussen de partijen (met eigen juridische entiteit); in andere situaties is deze schakel/makel functie formeel onderdeel van een van de partijen (vaak onderwijs als penvoerder) maar stelt zich wel op als de bruggenbouwer tussen de partijen
 • Webbers: professionals die de energietransitie op een nieuwe manier organiseren. Samenwerken, samen leren en innoveren is het uitgangspunt. Zie hier voor meer informatie

Wat zijn globaal de

afspraken waar je aan moet denken

 • Netvorming is een aparte functie van de pps en de partners dienen bereid te zijn dit te structureel te financieren. Vaak bevat deze netwerkfunctie ook accountmanagement en business development
 • Een voorwaarde is dat de partners zich voldoende eigenaar voelen van de pps doordat ze bv optreden als ambassadeurs en hun netwerk beschikbaar stellen/koppelen aan het netwerk van de pps
 • Het uitgangspunt is dat ‘delen het nieuwe hebben is’. Partners werken actief mee aan disseminatie van kennis en ervaring

Interessante links

Ook interessant