Bouwblok netwerkvorming

#Netwerkvorming

De pps als netwerk van onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijven en overheden is een belangrijke asset voor de partners, omdat het toegang geeft tot kennis, contacten en faciliteiten. De pps initieert bijv. netwerkevenementen, kennissessies en/of biedt een (online) platform voor het delen van informatie, en soms ook personeel (zoals het meest recente initiatief voor het vormen van arbeidspools tbv. uitwisseling van tekorten en overschotten van personeel). De pps heeft hierin vaak ook een agenderende rol, bijv. waar het gaat om landelijke/ bredere maatschappelijke uitdagingen. Vaak komt de waarde en aantrekkingskracht van een het netwerk ook tot uiting in de profilering van de regio, of op een fysieke locatie.

Accountmanagement (voor het onderhouden en verbinden van de relaties in het netwerk) is een essentiële functie van de pps. De faciliterende functie vereist dat de onderliggende bouwstenen/kerntaken van de pps (onderwijs, onderzoek, innovatie en/of infrastructuur) van voldoende niveau zijn.

 

Waar gaat het om

 • De activiteiten zijn gericht op verbinden van de partners en het uitbreiden van het ecosysteem/netwerk met nieuwe partners. De pps heeft een loket die partners onderling met elkaar verbindt ogv opleidingen (initieel en post initieel), LLO, infrastructuur en (innovatie)projecten. Een andere taak is het verbeteren en vergroten van de bekendheid en het imago van branches, opleidingen en beroepen (marketingfunctie). Ook disseminatie van de kennis en ervaringen tussen de partners onderling behoort vaak tot het takenpakket. De partners zijn zelf verantwoordelijk voor de kerntaken (onderwijs, onderzoek, innovatie en faciliteiten).

Wat gebeurt er dan

 • Up-to-date maken van bestaande opleidingen (bijv. met nieuwe thema’s) en/of ontwikkelen van nieuwe modules c.q. nieuwe opleidingen.
 • Bedrijven spelen een belangrijke rol in het specificeren van de eisen waar het onderwijsaanbod aan dient te voldoen.
 • Andere veel voorkomende activiteiten zijn realiseren van doorlopende leerlijnen (doorwerking nieuwe inhouden in de onderwijsketen), docentprofessionalisering en instroombevordering.

Wat voor een soort partners vraagt dit

 • De schakel/makel organisatie vraagt om een manager die (h)erkend wordt door de verschillende werelden en ook ervaring heeft in zowel onderwijs als bedrijfsleven. Deze manager en zijn kernteam zijn goede netwerkers en bruggenbouwers. Communicatieve- en sociale competenties in combinatie et ondernemerschap zijn belangrijke ingrediënten voor succes. Het kernteam kan relatief klein zijn omdat de uitvoering van de kerntaken (zoals onderwijs, projecten) uitgevoerd worden door de partners. De organisatie is vaak geen onderdeel van een van de partners maar staat juist tussen de partijen. Regelmatig wordt daarom ook gekozen voor een eigen juridische constructie met een eigen governance (bv coöperatie of een stichting).

Wat zijn globaal de afspraken waar je aan moet denken

 • Bijdragen van de bedrijven/instellingen zijn voornamelijk in-kind. Vaak is in eerste instantie een eenmalige grotere investering nodig om de onderwijsinhoud naar een hoger plan te tillen (kwaliteitsimpuls, ook in termen van docentprofessionalisering), gevolgd door een onderhoudsfase om het curriculum up-to-date te houden.
 • Voor de school betekent het vrij roosteren van docenten voor ontwikkeltaken.

Waar is een goed voorbeeld te vinden

 • NexTechnician (online community)
 • ACIN (the impact network)
 • EnTranCe (The Energy Barn voor expertmeetings)
 • Topcentrum E-Commerce (adviesloket voor ondernemers over hoe aanbod ‘online’ te brengen)