Stappenplan ecosysteem pps'en

Op 21 oktober 2022 is 210 miljoen euro vanuit het Nationaal Groeifonds voor het Opschalingsplan publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs volledig toegekend. Met het toegekende budget is er ruimte om 15 impactrijke initiatieven (ecosysteem pps-en) op te schalen om de impact bij en met het werkveld, en met name het mkb, te vergroten. Een ecosysteem pps is een consortium van succesvolle en verduurzaamde pps-en aangevuld met nieuwe partners uit onderwijs, bedrijfsleven en overheden en andere relevante maatschappelijke stakeholders die samenwerken in de keten om coherente en geïntegreerde oplossingen voor (onder meer) mkb rond een grote (regionale) maatschappelijke uitdaging. Initiatiefnemers voor de ontwikkeling van ecosysteem pps’en kunnen een aanvraag indienen voor middelen uit het groeifondsbudget. Katapult biedt inhoudelijke ondersteuning bij dit aanvraagproces en daarna!

Op deze pagina nemen we je mee op reis door de verschillende fasen die een ecosysteem zal doorlopen van verkenningsfase tot en met het uiteindelijk verduurzamen van de ecosysteem pps. Deze fasen vind je ook terug in het peer review framewerk voor pps-en. Per fase worden documenten, tools en andere hulpmiddelen verzameld die kunnen inspireren en hands on handvatten kunnen bieden. Omdat het plannen en bouwen van ecosysteem pps’en nog vooral ‘work in progress’ is en we gaandeweg ook met elkaar zullen moeten leren wat werkt en helpt, zal nog niet voor alle fasen materiaal voorhanden zijn. Deze pagina is dan ook dynamisch en zal de komende tijd regelmatig worden aangevuld.

Mocht je opmerkingen, suggesties (voor materiaal of onderwerpen) of vragen hebben, mail ons vooral via hallo@wijzijnkatapult.nl.

1

Fase 0 – Verkennen – Mobiliseren partners met relevante en gemeenschappelijke opschalingsambities

Leidend zijn door de provincies geformuleerde regionale prioriteiten op het gebied van klimaat en digitalisering: waar liggen uitdagingen binnen de provincie en waar moet impact worden gecreëerd? Een ecosysteem pps dient aan te sluiten op een van deze regionale prioriteiten. In de verkenningsfase wordt onderzocht welke (verduurzaamde) pps-en en andere partners samen bereid zijn om een ecosysteem pps te gaan bouwen en op welk verbindende thema de ecosysteem pps een unieke bijdrage wil leveren.
Een ecosysteem pps bestaat altijd uit een coalitie van ten minste een hogeschool, mbo-instelling en concrete bedrijven en/of publieke partners, en wordt gesteund door regionale partijen (gemeente, provincie, boards). Het gaat om het samenstellen van een krachtig consortium (‘coalition of the willing’) met opschalingsambities (multilevel, multisectoraal, multidisciplinair) die dat (alleen) door krachtenbundeling vorm kan geven.
Aan het einde van deze fase hebben de betrokken partijen een gemeenschappelijk beeld van de ambities van de ecosysteem pps. Het is duidelijk hoe deze ambitie aansluit bij de regionale prioriteiten. De partijen committeren zich om de volgende fase in te gaan en wijzen een kwartiermaker aan die in hun regio rondom het gekozen speerpunt een voortrekkersrol heeft in het bouwen van een ecosysteem pps.

Tijdslijn: juni 2022 – september 2022
2

Fase 1a – Starten – Opstellen van je business plan

3

Fase 1b – Starten – Indienen van de aanvraag