D. Praktijkleerplaatsen in de derde leerweg

Wat is het voordeel?

Economische en technologische veranderingen in de markt vragen om andere kennis en vaardigheden van werknemers. Bij-, op- of omscholing van huidige én potentiële medewerkers kan hard nodig zijn. Je kunt daarin onder meer voorzien door in je bedrijf een praktijkleerplaats aan te bieden in de derde leerweg.

Hoe werkt het?

De derde leerweg is een opleidingstraject zonder wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur. Zo’n traject kan leiden tot een mbo-diploma, een mbo-certificaat of een praktijkverklaring. Het is dus heel flexibel. Daardoor biedt het ook kansen voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, die bijvoorbeeld geen startkwalificatie hebben. Ook is de derde leerweg aantrekkelijk voor medewerkers met werkervaring die genoeg hebben aan een kortere opleiding.

Zelf aan de slag?

Meer informatie over de derde leerweg vind je hier:

 

Andere subsidiemogelijkheden voor werkplekleren 

Ook via de Subsidieregeling Praktijkleren kun je een tegemoetkoming in de kosten van een leerplaats krijgen. Daarvoor moet je een erkend leerbedrijf zijn. Het gaat om een bijdrage in de begeleidingskosten van leerlingen en studenten. De regeling geldt tot en met 2023. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Ik wil wel wat meer weten over de Subsidieregeling Praktijkleren.

Voorbeelden

Hier vind je binnenkort interviews waarin SLIM-deelnemers vertellen over hun ervaringen met praktijkleerplaatsen in de derde leerweg. Hou de website in de gaten voor updates! 

 

Ga direct naar:

Dit is een ondersteuningsprogramma voor ontvangers van de SLIM-subsidie en wordt uitgevoerd door Katapult, onderdeel van non-profitorganisatie PTvT, met steun van het ministerie van SZW.
Het ministerie van SZW is verantwoordelijk voor de toekenning en de verantwoording van de SLIM-subsidie, team SLIM maakt zich sterk voor het ondersteuningsprogramma.