Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik dan op 'Cookies toestaan'. Lees hier onze cookieverklaring.

Cookies toestaan Weigeren

Bouwblok Leven Lang Ontwikkelen

#Leven lang ontwikkelen

Met een krimpende beroepsbevolking en snelle technologische ontwikkeling is het belangrijk dat medewerkers van bedrijven en docenten zich hun hele leven lang blijven ontwikkelen en inzetbaar blijven. Het doel is dus het ontwikkelen van een aantrekkelijk en relevant LLO (post-initieel onderwijs) aanbod dat goed aansluit op de behoeften van de arbeidsmarkt, zowel qua technologie als 21st century skills.

Waar gaat het  om

Ontwikkelen van attractief en relevant LLO (post-initieel) aanbod dat goed aansluit op de behoeften van de arbeidsmarkt, zowel qua technologie als 21st century skills. Het gaat om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Om als bedrijf, als organisatie, als werknemer of als zelfstandig professional mee te kunnen blijven doen, dien je op tijd en actief in te spelen op verandering

Wat gebeurt er  dan

 • De verschillende vormen van LLO zijn in te delen naar inhoudelijke (bv formeel vs non-formeel) en organisatorische keuzes (organiseren binnen of buiten een onderwijsinstellingen). Non-formeel leren vindt bijvoorbeeld plaats binnen communities of practice/ communities for development waar studenten, docenten, onderzoekers en werknemers samen aan innovatieopdrachten werken. Meer informatie over de verschillende vormen van LLO is o.a. te vinden op https://levenlangontwikkelen.wijzijnkatapult.nl
 • Inhoudelijk vertrekpunt is vaak het vernieuwde initiële (modulaire) onderwijs en de hybride leervormen die al ontwikkeld zijn door de onderwijsinstellingen samen met de bedrijven binnen de pps. Van daaruit wordt nieuw aanbod ontwikkeld voor LLO doelgroepen (bij voorkeur in co-creatie met het werkveld)
 • Verschuiving naar een meer skillsgerichte arbeidsmarkt (van focus op diploma naar focus op vaardigheden, bv skills paspoort)
 • Programma’s voor zijinstromers (bv oriëntatietrajecten, beroepentuinen, omscholingstrajecten)

Wat voor een soort partner-bijdrage vraagt dit

 • LLO vraagt om meer flexibiliteit van een onderwijsinstelling (bv. hybride leer/werkvormen, modulaire aanpak, avonduren)
 • LLO vraagt ook om een contextrijke leer/werkomgevingen (bv faciliteiten op school, op een campus of bij de bedrijven zelf). Van bedrijven wordt bv. gevraagd om hun faciliteiten hiervoor beschikbaar te stellen (zie bouwblok op vorige pagina)
 • Indien mogelijk wordt vaak samenwerking gezocht met Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen en bedrijfsscholen
 • LLO is de verantwoordelijkheid van zowel de werkgever als de werknemer. Van de werkgever wordt verwacht dat hij zijn medewerkers de ruimte/tijd geeft en bereid is te investeren in om-/her- en bijscholing van hen
 • Samenwerking tussen onderwijsinstellingen en commerciële aanbieders LLO

Wat zijn globaal de

afspraken waar je aan moet denken

 • Grotere bedrijven hebben vaak een goed beeld van de behoefte en hoe de aanpak vorm te geven. Kleinere mkb-bedrijven hebben een minder goed beeld (LLO is vaak on the job) en hebben ondersteuning nodig bij het ontwikkelen van een LLO aanpak
 • Formeel leren: flexibele inzetbaarheid van docenten (uitroosteren LLO + andere werktijden (bv avonden))
 • Non-formeel leren: aanleveren van innovatieve bedrijfs-/innovatieopdrachten voor hybride leer/werkomgevingen + ondersteuning

Interessante links

Ook interessant