Bouwblok Leven Lang Ontwikkelen

#Leven lang ontwikkelen

Met een krimpende beroepsbevolking en snelle technologische ontwikkeling is het belangrijk dat medewerkers van bedrijven en docenten zich blijven ontwikkelen en inzetbaar blijven. Het doel is dus het ontwikkelen van een aantrekkelijk en relevant LLO (postinitieel) aanbod dat goed aansluit op de behoeften van de arbeidsmarkt, zowel qua technologie als 21st century skills.  

Het vertrekpunt is het vernieuwde initiële onderwijs dat al ontwikkeld is door de onderwijsinstellingen samen met de bedrijven binnen de pps.

Vaak vraagt LLO ook om nieuwe hybride (informele) leervormen en bouwt de pps voort op de hybride leer/werkvormen die ontwikkeld zijn voor het reguliere onderwijs. LLO vraagt om meer flexibiliteit van een onderwijsinstelling (modulaire aanpak, avonduren). LLO vraagt ook om een contextrijke leer/werkomgevingen, waarvoor vaak investeringen nodig zijn in de infrastructuur om dit te kunnen bieden.

 

Waar gaat het om

  • Ontwikkelen van attractief en relevant LLO (post initieel) aanbod dat goed aansluit op de behoeften van de arbeidsmarkt, zowel qua technologie als 21st century skills.

Wat gebeurt er dan

  • dit kan in vele vormen en maten: van formeel (kwalificerend) tot non-formeel. Inhoudelijk vertrekpunt is vaak het vernieuwde initiële onderwijs dat al ontwikkeld is door de onderwijsinstellingen samen met de bedrijven binnen de pps. Van daaruit wordt nieuw aanbod ontwikkeld (vorm en doelgroep).

Wat voor een soort partners vraagt dit

  • LLO vraagt om meer flexibiliteit van een onderwijsinstelling (modulaire aanpak, avonduren). En van de bedrijfspartners om deelnemers te leveren. Indien mogelijk wordt vaak samenwerking gezocht met O&O fondsen en bedrijfsscholen.
  • Grotere bedrijven hebben vaak een goed beeld van de behoefte en hoe dit vorm te geven. Kleinere mkb-bedrijven niet (vaak on de job). Indien er sprake is van een hoge organisatiegraad, kan opgetrokken worden met de O&O fondsen.

Wat zijn globaal de afspraken waar je aan moet denken

  • Afspraken over vrij roosteren docenten, afspraken over leveren van werknemers voor bijscholing.
  • Of in informele hoek: afspraken over innovatieve bedrijfsopdrachten.

Waar is een goed voorbeeld te vinden