E-learningmodules op een platform

Voor wie

Interessant voor kennisintensieve bedrijven en gespecialiseerde beroepsgroepen; in het bijzonder bedrijven die werken met kennis die in opleidingen niet, nog niet of niet meer onderwezen wordt.

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers makkelijk en zelfstandig bij benodigde kennis kunnen? Maak online (instructie)video’s waarmee ze de kennis in behapbare stukken tot zich nemen. Eventueel kunnen ze die toetsen aan de hand van vragen.

De onderwerpen sluiten aan op de scholingsvragen van jouw bedrijf. De kennis komt van ervaren medewerkers of van buiten. Stel de e-learnings beschikbaar via een tool, zoals een platform op een website of een app.

Medewerkers volgen de e-learnings zelfstandig, in hun eigen tijd. Bij nieuwe kennis, die nog niet in een opleiding zit, tellen de e-learnings soms mee voor een certificaat.  

Inspiratie

Van app tot nieuw bedrijf                      Innovatieproject e-learningmethodiek

Dit kan het opleveren

  • Meer (nieuwe) kennis bij personeel  
  • Minder belasting van (ervaren) medewerkers, die minder tijd kwijt zijn aan uitleggen.  
  • Tijdwinst omdat medewerkers zelf bij de kennis kunnen
  • Modernisering van de branche en daardoor imagoverbetering. 

Zo pak je het aan!

Hoe krijg ik mensen mee in dit SLIM-project?

Hoe zorg je ervoor dat ook anderen je plan omarmen? En nog belangrijker: hoe voorkom je dat mensen afhaken of hun hakken diep in het zand zetten? Veranderdeskundige Annemarie Mars vertelt je in drie korte filmpjes hoe je omgaat met mensen in weerstand.

 

Ga direct naar: